Järjestyssäännöt

Kaikkien kävijöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä Kawaconissa ollessaan yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi.

Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa pääsymaksua maksamattomat ja järjestyssääntöjä rikkovat kävijät tapahtuma-alueelta. Pääsymaksuja ei palauteta.

Yleisiä sääntöjä:

  • Puvuissa ei saa olla teräviä osia, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
  • Käytävien ja portaiden tukkiminen istumalla tai muulla toiminnalla on kielletty yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseksi.
  • Itseäsi suuremmat propit tulee jättää luentojen, yms. ohjelmien ajaksi narikkaan.
  • Päihteiden käyttö ja päihtyneenä esiintyminen tapahtumapaikalla on kielletty.
  • Järjestyksenvalvojien ohjeita tulee noudattaa.

Pukuun kuuluvat asejäljitelmät ovat sallittuja pienin rajoituksin.

  • Tuli- ja teräaseiden tai näitä erehdyttävästi muistuttavien jäljitelmien tuominen tapahtumaan, kuten kaikille muillekin julkisille paikoille, on kielletty. Tämä ei koske puusta, pahvista, muovista, askarteluvaahdosta tms. valmistettuja aseita eikä puisia harjoittelumiekkoja (shinait, bokkenit jne), mutta kylläkin teroittamattomia metallimiekkoja ja deaktivoituja tuliaseita.
  • Airsoft-aseiden ja muiden realististen tuliasejäljitelmien piiput on peitettävä punaisella teipillä (jota saa infosta ja järjestyksenvalvojilta) ja lippaiden on oltava tyhjiä.

Tupakointi

Koska tapahtuma järjestetään koulualueella, on conialueella tupakointi kielletty. Kielto koskee myös sähkötupakkaa.